شهید هاشمی نژاد

شنبه 1398/04/29
اختتامیه اردوهای طرح تابستانه بسیجیان سپاه حضرت سیدالشهداء استان تهران - اردوگاه متمرکز کشوری شهید هاشمی نژاد بسیج - بهشهر تابستان 1398

اختتامیه اردوهای طرح تابستانه بسیجیان سپاه حضرت سیدالشهداء استان تهران - اردوگاه متمرکز کشوری شهید هاشمی نژاد بسیج - بهشهر تابستان 1398

با سلام : اختتامیه اردوهای طرح تابستانه بسیجیان سپاه حضرت سیدالشهداء (علیه السلام ) استان تهران در اردوگاه متمرکز کشوری شهید هاشمی نژاد بسیج - بهشهر در 11 دوره هر دوره به ظرفیت 350 نفر با اجرای برنامه های مختلف فرهنگی ، ورزشی و فوق برنامه .

انتهای پیام  / .