اجرای مانوروکارگاه آموزشی مقابله باآتش سوزی و اطفاءحریق

به مناسبت هفته پدافند غیرعامل مانوروکارگاه آموزشی مقابله با آتش سوزی واطفاء حریق ویژه کارکنان اردوگاه (فضای بسته اداری ،اماکن ،ابنیه و فضای بازجنگل)با حضور کارشناس آموزش سازمان آتش نشانی بهشهر برگزارگردید.

ارسال نظر