اردوی یک روزه طلاب وروحانیون مازندران برگزارشد.

به گزارش خبرنگارکوله بار؛اردوی یک روزه طلاب وروحانیون مازندران بااجرای ویژه برنامه های فرهنگی،ورزشی وتفریحی دراردوگاه متمرکزکشوری شهید هاشمی نژاد بهشهربرگزارگردید.

انتهای پیام/.

 

ارسال نظر